Biyolojik arıtma ile kimyasal arıtma işlemi arasındaki farklar nelerdir?

166 görüntülenmeSu Arıtma

Biyolojik arıtma ile kimyasal arıtma işlemi arasındaki farklar nelerdir?

Biyolojik arıtma ile kimyasal arıtma işlemi arasındaki farklar nelerdir?

Cevaplanan soru
0

Kimyasal arıtma; suda bakterilerin parçalayamayacağı cinsten çok fazla kimyasal madde ve solventin bulunması durumunda, suya eklenen uygun kimyasallarla kirliliğin form değiştirip çökelebilir hale getirilip daha sonra sudan uzaklaştırılması işlemidir. Biyolojik arıtma ise; bakterilerin parçalayabileceği cinsten maddeler içeren atık suların, biyolojik yollarla parçalanarak arıtılması işlemidir. Havalı (aerobik) ve havasız (anaerobik)ortamlarda yapılabilmektedir.

Cevaplanan soru
0