pH nedir? Nasıl Ölçülür

90 görüntülenmeSu Arıtma

pH nedir? Nasıl Ölçülür

pH nedir? Nasıl Ölçülür

Cevaplanan soru
0

pH bir çözeltinin asidik (H+) veya bazik (OH-) olma derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0-14 aralığında bir skalayla ölçülür. Saf suyun hidrojen iyonları (H+) konsantrasyonu, hidroksit (OH-) iyonları konsantrasyonuna eşit, pH derecesi de nötr, yani 7’dir. Su arıtımında Kimyasal reaksiyonların işleyişini ve biyolojik arıtımda bakterilerin yaşama koşullarını etkileyen bir parametredir.

Cevaplanan soru
0