Su Arıtma Cihazlarında NSF Sertifikası Neden Önemli? NSF Nedir? NSF Onaylı Su Arıtma Cihazı

Çözüldü1.48K görüntülenmeSu Arıtma

Su Arıtma Cihazlarında NSF Sertifikası Neden Önemli? NSF Nedir? NSF Onaylı Su Arıtma Cihazı

NSF onaylı su arıtma cihazını neden tercih etmeliyim? NSF belgesi nedir nasıl alınır? NSF onaylı su arıtma cihazına nerden ulaşabilirim? Bir su arıtma cihazının NSF onaylı olduğunu nasıl anlarım? Türk malı NSF onaylı su arıtma cihazı var mı?

Soru yeni cevaplara kapalıdır.
admin En iyi cevap olarak seçildi Eylül 13, 2021
0

NSF Sertifikası Nedir?

Su, gıda, çevre ve tüketici ürünlerinin sağlık, hijyen ve temizlik standartlarının belirlenmesi, test edilmesi ve sertifikalandırılmasından sorumlu en yüksek bağımsız uluslararası otorite haline gelmiştir. NSF belgesi, kullanıcılara ve gıda müfettişlerine, kullanılan temizlik kimyasallarının gıda güvenliği için uygun olduğunu garanti eder. Bu sertifikalar tüketici kullanımı içindir ve su içerisinde klor içermediğini, hoş olmayan kokuların ve tatların ortadan kaldırıldığını, sağlıklı ve temiz suyun kansere ve diğer hastalıklara neden olan kimyasallardan arındırılmış olduğu anlamına gelir.

Bu ürünler güvenilir NSF sertifikalarına sahip olduğundan, dünya çapındaki tüm yetkili otoriteler tarafından onaylanmıştır. Kısaca NSF sertifikası, su arıtma ekipmanlarında kullanılan tüm parça ve hammaddelerin insan sağlığına zarar verecek unsurları barındırmadığı anlamına gelir. Bu belge, ürünün güvenilirliği için gereklidir.

NSF Onaylı Filtre Nedir?

Uluslararası anlamda su arıtma cihazlarını kullanmak mümkündür manasına gelen bir belgedir. Su artıma cihazları içerisinde bulunan, filtrelerin yeterince temizlediğini ve sağlığa zarar vermediği gerekçesiyle tüketilebileceğinin belgesidir. Başta insan sağlığı dâhil olmak üzere canlı sağlığına ve ekosisteme verilmiş olan değer, giderek artmış durumdadır. Bu anlamda, çok daha uzun vadeli, gelecek nesillerin yararlanması amacıyla verilmiş olan bu değer pek çok bilinçli insan, kurum veya kuruluş sayısı giderek artar.

Öncelikle insan sağlığı dâhil olmak üzere canlıların devamını sürdürebilmesi için esas ihtiyaçları içilebilir, temiz sulara sahip olma ihtiyacıdır. Arıtmalardan içilen suların temiz ve canlara zarar vermemesi için NSF onaylı sertifikalara sahip olunması gerekir. Temiz ve güvenilir bir biçimde içme suyundan yararlanmak isteyen insanlar için NSF onaylı sertifika büyük bir öneme sahiptir.

Su Arıtma Cihazlarında NSF Sertifikası Neden Önemlidir?

Direkt olarak kirli su, bir başka deyişle insan sağlığına uygun olmayan arıtılmamış su kullanımı, dizanteri, kolera ve tifo hastalığı riskinin yüksek olduğunu gösterir. Bu hastalıkları önlemek ve temel ihtiyaçların sağlıklı bir biçimde karşılanmasını sağlamak için öncelikle NSF sertifikalı su arıtma ekipmanlarının tercih edilmesi gerekir. NSF sertifikası bu anlamda tüketiciler için oldukça önem taşıyan bir sertifikadır. NSF sertifikasına sahip olmak, işlenmiş filtrelenmiş suyun ulusal sağlık standartlarını karşıladığına ve su kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığına dair resmi olarak belgelenmiş bir kanıtıdır.

Başta insanlar olmak üzere canlıların ihtiyaç duydukları bir gereksinim olan suyun tüketimi, sağlık açısından herhangi bir tehdit teşkil etmediğinin önemli bir göstergesidir. Çeşitli işlemlerden geçerek yumuşatılan su, insan ve canlı sağlığı açısından ve endüstri alanında hiçbir sorun barındırmadığının güveninin verilmesine olanak sağlar. Arıtılmış olan suyun tat, klor miktarı, koku gibi önemli özelliklerinin standartlar açısından uygun olması gerekir. Yapılan işlemler sonucunda bütün testlerden başarılı bir biçimde geçildikten sonra insan sağlığına zarar vermeyeceği kanıtlanmış olur. Bu durumda da NSF sertifikası verilir.

NSF Nedir? NSF Belgeleri Nelerdir? NSF-58

NSF bugüne dek seksenden daha fazla halk sağlığı ve güvenliği olan Amerikan Ulusal Standardı (ANSI) geliştirmiştir. NSF, hizmetleri yeni global pazarlara ilerlettiği için isimleri 1990 senesinde NSF International olarak düzenlendi. NSF International, halk sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir düzeyde olduğunu doğrulamak amacıyla ürünleri test eden ve sertifikalandırılmasını sağlayan onaylı, bağımsız bir üçüncü taraf sertifikalandırma organı olarak yerini almıştır. Bu standartları karşılayan ürünler NSF işaretini bünyelerinde barındırır.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan NSF International, halk sağlığı ve güvenliği açısından standart geliştirme, ürün sertifikası, eğitim ve oluşabilecek risklerin yönetimi konusunda bir dünya lideri haline gelmiş durumdadır. NSF, sağlık ve çevre bilimlerindeki bilimsel ve teknik uzmanlığıyla bilinir. Profesyonel bir biçimde oluşturulan kadrosu içerisinde kimyagerler, mühendisler, toksikologlar, kamu ve özel kuruluşlar içerisinde önemli derecede deneyime sahip olan çevre sağlığı profesyonelleri yer alır.

Su filtreleri NSF belgeleri NSF / ANSI 42, 44, 53, 55, 58, 62, 177, NSF P231, P473, P477, NSF / JWPA P72, CSA B483.1 şeklinde sıralanabilir. NSF 42, klor, tat, koku gibi estetik olarak bulunan safsızlıkları azaltmak amacıyla onaylanır. NFS 53, sağlığa olumsuz etki veren kirletici maddenin azaltıldığını onaylar. NSF 44, yumuşatıcı, kalsiyum, magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin azaltılmasını sağlayıp sodyum veya potasyum ile değişimini gerçekleştirir. NSF/JWPA P72, iyot radyoizotop kullanım alanı tedavi alternatifleri içme suyu içerisinde her bakımdan iyotun azaltılması amacıyla değerlendirilir. NSF 177, duş filtreleri ile serbest kloru azalttığı onaylanmıştır. NSF P477, Bu kullanım noktası filtreleri, EPA tarafından ölçülendirilen sağlık danışmanlığı altında mikrosistin azaltır.

Evsel su arıtma filtreleri, arıtıcılar ve ters ozmoz sistemleri için federal düzenlemeler bulunmaz. Bu ürünlerin içme suyunun arıtılmasının sağlanması için performansı belirleyen minimum düzeydeki gereklilikleri belirleyen gönüllü ulusal standartlar vardır. Ayrıca NSF International protokolleri geliştirilmiştir.

Suyun yarı geçirgen bir zardan geçirilmesini sağlamak amacıyla ters basınç kullanılan bir işlem olan ters ozmos sistemi, zarın iki tarafında da bir ya da daha fazla ek filtre içerir. Bu sistemler HealthCanada ve EPA aracılığıyla düzenlenen kirleticilerin azalmasını sağlar. Genel ya da özel içme suyu içerisinde yer alabilecek florid, altı değerli ve üç değerlikli krom, toplam çözünmüş katılar ve nitratlar gibi genel anlamda RO kullanılarak işlenmesi sağlanan kirletici madde indirgeme taleplerini içeren bir standarttır.

Su Arıtma Cihazlarında NSF Onayının Önemi Nedir?

NSF onayı, kullanıcı ve gıda denetleyicilerine, kullanılmakta olan temizlik kimyasalının gıda güvenliğine bir tehdit oluşturmadığının garanti edilmesini sağlar. Sertifikanın amacı temiz, nitelikli ve en önemlisi daha sağlıklı suyu temin etme sürecine önemli seviyede bir katkı sunar. Bu anlamda NSF Belgesi, toplum sağlığı bakımından da önemli bir referans olarak kabul edilir. Su arıtma cihazı satışı veya üretimi yapan, tank, musluk, filtre gibi ekipmanların satışını yapmakta olan firmalar, NSF belgesi alma zorunluluğuna sahiptir. Bu durum tüketicilerin açısından da bilinçli olmalarını sağlar.

Üreticilerin ilgili sertifikalara sahip olup olmadığı geniş kitlelerce kontrol edilir. NSF tarafından tescillenmiş firmaların üretmiş olduğu su arıtma cihazlarında yer alan bütün parçalar veya kullanılan bir ham maddeler, insan sağlığı için güvenilirdir. NSF onayı, çeşitli kimyasalların temizlendiği, daha sağlıklı suyun temin edildiği, kötü kokunun veya tadın arındırıldığı manasını taşır. Su gibi temel ve herkesi ilgilendiren bir ihtiyaç olduğu için denetimler oldukça dikkatli bir biçimde yürütülür.

Teknolojinin yardımıyla geliştirilen yeni nesil filtre sistemleriyle donatılan Royal Green Su Arıtma Cihazları, kendini ispatlamış akademik kurumlardan sertifikalarını seçiyor.

NSF Ulusal Sağlık Kuruluşu Sertifikalı

NSF sertifikası, gıda ve insan sağlığı ile ilgili ürünlerde halk sağlığı ve güvenlik standartlarının karşılandığını test ve tespit eden NSF INTERNATIONAL isimli kuruluş tarafından verilmektedir. Dünya çapında 150’den fazla ülkede verdiği sertifikalar devlet ve kamu kurumlarında geçerlidir. NSF Su Bölümü tarafından gerçekleştirilen testler, su arıtma cihazları, su arıtma filtreleri, su yumuşatma cihazları, havuz sistemleri ve suyla teması olan diğer ürünleri kapsamaktadır. Bu testleri başarıyla tamamlayan ürünler, güvenli kullanıma ve üstün kaliteye sahiptir.

FDA Amerikan Gıda Kuruluşu Sertifikalı

FDA Türkçe açılımı ‘Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ olup, Amerikan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir denetleme kurumudur. Dünya çapında bilinirliğe sahip olmakla beraber, ürünler üzerinde gerçekleştirdiği testlerin zorluğuyla da ismini çok yerde duyurmuştur. Genellikle onay verdiği ürünler diğer dünya devletlerinde de ek bir teste tabii tutulmadan onay verilmektedir.

Water Quality Su Kalite Sertifikalı

Bu sertifika, suyun kimyasal, fiziksel biyolojik ve radyolojik özelliklerinin test edilmesinin ardından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Sıklıkla arıtılmış suların uygunluğunu değerlendiren koşulların referans alınmasıyla gerçekleştirilen testler sonucunda suyun güvenli, doğru pH seviyesinde ve mineral yoksunluğu olmaması sonucunda suya bu sertifika verilmektedir.

admin En iyi cevap olarak seçildi Eylül 13, 2021
1

NSF sertifikası nedir? su arıtma cihazı neden NSF ve NSF 58 sertifikasına sahip olmalıdır? Sağlığına önem veren bilinçli insanların sayısı dünya çapında giderek artıyor. Güvenli temiz içme suyuna kullanmak isteyen bilinçli tüketiciler su arıtma cihazlarına yöneliyor. Peki her su arıtma cihazı gerçekten sağlıklı su üretiyor mu ve cihazın ürettiği suyun sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Çoğu tüketici içme suyunun kalitesine ve güvenilirliğine önem verir. Şişelenmiş sular ve ev tipi arıtma cihazları filtreleri için bağımsız üçüncü taraf sertifikaları bu alanda faaliyet gösteren markalar için güvenilirlik oluşturur. Bu sertifikaların en önemli ve en güvenilir olanlarından biri NSF sertifikalarıdır. NSF 1944’te ABD’de kuruldu. Halk sağlığı için gıda ve içecek güvenliğini belirli bir standarda oturtma amacıyla yola çıkmıştır. Dünya genelinde 75 ofisi ve yerel ortaklığı bulunan kuruluşun, 2150 civarında profesyonel kadrosu vardır. Toplam 28 milyon metrekare en son teknolojiyle donatılmış laboratuvarları bulunmaktadır. Dünya çapında toplam 590 global su arıtma cihazının NSF sertifikası bulunmaktadır. Bu üreticiler tüm standartlara uygun 11.271 ürün üretmektedir. Asya’da 330 fabrika 5375 sertifikalı ürün üretmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Verileri

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; gelişmekte olan ülkelerdeki şehir sakinlerinin % 50’sinden fazlası, güvenli içme suyuna erişimin yetersizliği ile ilgili hastalıklardan etkileniyor. Kirlenmiş içme suyunun her yıl 500 000’den fazla insanın zarar görmesine sebep oluyor. Bu hassas konuda NSF belgesine dikkat çeken NSF Ortadoğu Genel Direktörü Christian Kurdy, arıtma cihazlarının önemini vurgulamıştır. “1944 yılında kurulan NSF International, insan sağlığını ve çevreyi küresel ölçekte koruma ve geliştirme taahhüdünde bulunuyor. Halk sağlığı ve çevre için standart geliştirme; ürün sertifikası, test, denetim, eğitim ve risk yönetimi sağlayan bağımsız bir kuruluş olan NSF, düzenli ve sürekli kontroller sağlıyor. NSF belgesine sahip olmayan cihazlar konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.

Tüketici için bu sertifikalar; suyun klordan arındırıldığı, kötü koku ve tadın yok edildiği; kansere ve diğer hastalıklara yol açan kimyasalların temizlendiği sağlıklı ve temiz su anlamına gelir. Çünkü bu ürünler dünya çapında tüm otoriteler tarafından onay almış güvenilir NSF sertifikalarına sahiptir.

Kısaca özetlemek gerekirse NSF Sertifikaları bir su arıtma cihazında bulunan tüm parçaların ve kullanılan ham maddelerin insan sağlığına zararsız olduğu anlamına gelir. Bu belge ürünün güvenilirliği için hayati önemdedir. Merdiven altı atölyelerde hangi ham maddelerden üretildiği belli olmayan ürünleri kullanmak, temiz ve sağlıklı su kullanayım derken sağlığınızın tümden bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden bir su arıtma cihazı alırken ürünün bileşenlerinin NSF sertifikasına sahip olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

NSF Onaylı Türk Malı (Yerli Üretim) Belgeli Su Arıtma Cihazı

Türkiye’de binlerce su arıtma cihazı ve markası mevcuttur bunlardan sadece 2 tanesi ANSI/NSF 58 sertifikasına sahiptir. Royal Green Luxplus su arıtma cihazı Türkiye’de NSF58 sertifikasını almış en kaliteli su arıtma cihazıdır. Üzerinde bulundurduğu FDA uyumlu mineral filtreleri ile içme suyunuzu Antioksidan mineralli su haline çevirerek 8,5pH ve üzerinde su elde edersiniz. NSF onaylı su arıtma cihazını bu adresten teyit edebilir bu adresten ise NSF onaylı su arıtma satın alabilirsiniz

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi Eylül 13, 2021
1

NSF Nedir ? NSF Belgeleri Nelerdir? NSF Belgesi Ne İşe Yarar?

NSF NEDİR?

National Sanitation Foundation kısaca NSF olan, Ulusal Hijyen Vakfı olarak bilinmektedir. Dışarıdan sipariş verdiğimiz ve canlılar için temel ihtiyaçlardan bir tanesi olan içme suların, pek fazla sağlıklı ve hijyenik olarak damacanalara doldurulmadığını ve yeteri kadar temizlenmediğini öğrendik. Su arıtma sistemleri ise hem maliyet olarak hem de hijyenik olarak daha sağlıklı olduğu açıklandı ama bu şu anlama gelmemektedir, her markanın su arıtma sistemini kullanabilir ya da ömür boyu bu cihazdan gelen temizlenmiş suları tüketebiliriz. İşte tam burada firmanın su artıma cihazı kullanmak istediğiniz firmanın, National Sanitation Foundation kısaca NSF yani Ulusal Hijyen Vakfı sertifikasına sahip olması sağlığınız için çok önemlidir.

Peki tam olarak National Sanitation Foundation kısaca NSF yani, Ulusal Hijyen Vakfı ne anlama gelmektedir?

Kısaca uluslar arası olarak su arıtma cihazların kullanılabilir anlamına gelen belgesidir. Su artıma cihazları içerisinde bulunan, filtrelerin yeteri kadar temizlediğini ve insan sağlığına zarar vermeyerek tüketilebileceğinin belgesidir.

Başta insan sağlığı olmak üzere canlı sağlığına ve ekosisteme verilen ve daha uzun süreli, gelecek nesillerin faydalanması için de verilen değer bir çok bilinçli insan yada Kurum/Kuruluş sayısı giderek artıyor. Bahsettiğimiz gibi yine başta insan olmak üzere canlıların devamını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçları içilebilir, temiz sulardır. Arıtmalardan içilen suların temiz ve canlara zarar vermemesi için NSF sertifikalarına sahip olması gerekmektedir. Temiz ve güvenilir bir şekilde içme suyuna kullanmak isteyen, insanlar su arıtma cihazlarını tercih etmektedirNSF Sertifikası

Ne İşe Yarar?

Temizlenmemiş, yani arıtılmamış insan sağlığı için tüketilmeye uygun olmayan suları doğrudan tüketmek; Dizanteri, Kolera, Tifo vb. hastalıklara yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu hastalıklara yakalanmamak ve sağlıklı bir şekilde temel ihtiyacımızı gidermek için NSF Sertifikası olan su arıtma cihazlarını tercih etmeliyiz. NSF Sertifikası tam olarak burada, tüketiciler için önemlidir.

NSF Sertifikası sahip olmak; Arıtılan, filtreden geçirilen kirli suyun, Ulusal Hijyen standartlarına uygun olduğunu ve tüketimi için bir problem olmadığının resmi ve belgeli kanıtıdır. Başta insan olmak üzere birçok canlının kullanabileceği ve kullanılan temizlik kimyasalının gıda güvenliği açısından uygun olduğuna dair sertifikadır.

NSF Sertifikası Nereden Alınır?

Üretilen su arıtma cihazının ya da su arıtma merkezlerinin, Ürünlerin üretim aşamasından itibaren gıda sağlığına uygun olup olmadığını kontrol etmek için, kullanılan malzemeler ve kimyasalların ne kadar temizlediğini ve bu kullanılan kimyasalların, malzemelerin insan sağlığı için zarar ya da bir problem teşkil ettiğini öğrenmek için uygulanan test işlemidir. Bu işlemler sonucu arıtılan suyun insan ve canlı sağlığı için tüketilebilir ve yine temizleme için kullanılan kimyasalların, malzemelerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olduğunun onayının alındığının belgesidir.

Yani arıtılan suyun; Filtrelerden geçerken, Klor Oranı, Tadı, kokusu vb. özelliklerinin standartlar için uygun olması gerekmektedir. Bu işlemlerin sonucunda bütün testlerden başarılı bir şekilde geçilmesi ve insan sağlığına zarar vermeyeceğinin onayını aldıktan sonra, NSF Sertifikası verilmektedir. NSF Onaylı Su Arıtma Cihazı

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi Eylül 13, 2021
1